Punos

Ovttas bargamiin suvdilis kultuvrra guvlui.

Loga lasi

Dáidda

Punos nanne kultursuorggi servvodatlaš nuppástusfámu dutkamuša, skuvlejumiid ja dáidaga vugiiguin.

Loga lasi

Mii skuvlet erenoamážit kultur- ja servvodatsuorggi doaibmiid duostut buorebut ekokriissaid ja suvdilvuođanuppástusa hástalusaid.

Loga lasi