Punos

Tillsammans för en hållbar kultur.

Läs mera

Konst

Vi verkar mångsidigt i gränslandet mellan forskning och konst med avsikt att väva samman, omvandla och förmedla tänkande och diskussioner som banar väg för en mer rättvis och ekologiskt hållbar värld.

Läs mera

Vi stödjer och utbildar konst- och kulturfältets aktörer i att svara och agera på de utmaningar som klimatkrisen och hållbarhetsomställningen för med sig. Våra utbildningar, workshoppar och kursinnehåll stödjer organisationers arbete och visioner på vägen mot livskraftiga, älskansvärda och hållbara framtider.

Läs mera